Aktualizace školního řádu

31. 08. 2021
1ap8feodo1_____51e9b50c51ab68f256a3822b53ad8ff5

Od 1. 9. 2021 je aktualizován školní řád. Najdete jej ve složce "Výchova a vzdělání" > "Školní vzdělávací program a školní řád".