Charakteristika školy

Budova

Budova 1. mateřské školy v Rakovníku je umístěna v jednoposchoďové budově situované v centru města vedle gymnázia, sousedí s loutkářským spolkem Před branou nedaleko Husova náměstí. V přízemí se nacházejí šatny, jedna třída, kuchyně, sklad, jídelna a hygienické zařízení. V patře jsou dvě třídy, dětská pracovna, sborovna, ředitelna, kabinet a hygienická zařízení. U budovy je rozsáhlá zahrada, kterou obklopují starobylé městské hradby. V současné době je kapacita 1. mateřské školy 72 míst. Děti jsou rozděleny do 3 tříd po 24 dětech (v přízemí třída „Jablíčko“, v 1. patře třída „Hvězdička „ a Kytička“).


Personál

O děti se stará 7 pedagogických pracovnic (včetně ředitelky). O pořádek se starají 2 provozní pracovnice, o zdravou a pestrou stravu vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.

 

Více

Budova mateřské školy je v dobrém technickém stavu a je účelně zařízena. Škola má novou fasádu, střechu a na zahradě na zahradě jsou dvě pergoly k zastínění pískoviště a jedna pergola na dvoře mateřské školy, která slouží k společnému posezení, tvořivým činnostem a v teplém období i k jídlu svačiny nebo oběda.
Byly provedeny nákladné rekonstrukce vytápění, hygienického zařízení, kuchyně a elektroinstalace. Byly opraveny podlahy a jsou nově zrekonstruována všechna sociální zařízení. Byly vyměněny všechny vnitřní dveře i s obložkami. Také hračky a pomůcky se průběžně vyměňují a doplňují. Děti tak mají skvělé podmínky pro rozvoj her, které jsou nejdůležitější a nejpřirozenější činností v mateřské škole. V žádné třídě nechybí hudební nástroj. Ve škole je dostatek materiálu na výtvarné a pracovní činnosti. Děti mají možnost kdykoliv kreslit, malovat, modelovat, stříhat, pracovat s keramickou hlínou. V posledních letech byly do mateřské školy zakoupeny také digitální pomůcky.