Naše zásady

 • Každé dítě respektujeme jako osobnost, rozvíjíme je podle jeho schopností a potřeb.
 • Snažíme se vytvářet pro děti i rodiče prostředí plné pohody, bezpečí a porozumění, dbáme na rozvoj vzájemně pěkných vztahů.
 • Podporujeme dětskou zvídavost, aby se vzdělávání stalo jejich celoživotní snahou.
 • Důsledně dodržujeme individuální přístup ke všem dětem.
 • Děti v žádném případě nenutíme do jídla, jen nabízíme ochutnávku.
 • Respektujeme rodinnou výchovu. Spolupracujeme s rodiči, konzultujeme s nimi jejich požadavky, návrhy i vzniklé problémy.
 • Usnadňujeme adaptaci dětí na nové prostředí. Rodiče mohou po domluvě s učitelkou kdykoli zůstat s dítětem v mateřské škole a zúčastnit se všech činností.
 • Odpolední spánek není povinný, děti mohou jen odpočívat. U starších dětí se odpočinek většinou zkracuje.
 • Podporujeme zdravý životní styl.
 • Vedeme děti k ochraně životního prostředí.
 • Vytváříme pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Snažíme se být pro děti vzorem.