Historie a současnost

Historie školy

"Naše škola školička stará je jak babička. Přestože tak stará je, mladý duch v ní kraluje."

1. mateřská škola v Rakovníku je nejstarší mateřská škola ve městě i v celém okrese. Její vznik spadá až do poloviny 19. století, kdy byla v Rakovníku zřízena první opatrovna. Po desítky let se tato opatrovna, později mateřská škola, stěhovala z místa na místo, protože neměla vlastní budovu. Získala ji až v roce 1913, kdy pro ni město Rakovník zakoupilo Mayerův dům č. p. 188. Velkou zásluhu na tom měla městská rada a tehdejší starosta Ing. Karel Schleyder. Správkyní školy se stala PhDr. Kamila Spalová, odborná učitelka měšťanské školy dívčí. Správu mateřské školy vykonávali po mnoho let řídící učitelé obecné nebo měšťanské školy (Albín Franěk, Františka Zusková, Albertina Dietrichová, Marie Zikmundová, Karel Novák a Josef Koubek). Samotné ředitelství mateřské školy bylo ustaveno až 1. 7. 1946, kdy byla jmenována řídící učitelkou paní Marie Spalová a později ředitelkou. Dalšími ředitelkami byly Otilie Krátká, Anna Brodská, Františka Hoblinková, Jiřina Novotná, Mgr. Marta Tichá. Od srpna 2012 zajišťuje činnost školy Dana Kubařová.
V roce 2018 jsme oslavili 105 let, kdy dostala mateřská škola vlastní budovu “Mayerův dům” do užívání. V roce 2023 jsme oslavili 110. výročí.
Mateřská škola prošla dlouholetým, často obtížným vývojem. Dvakrát byla ze své vlastní budovy vystěhována. V letech 1920-1929 patřila budova obchodní škole a v letech 1942-1945 ji obsadila německá mládež. Pro ni byl dům nákladně zrekonstruován (parkety, šatny, umývárny, nový nábytek). Od samého počátku byly dětem vyhrazeny v budově pouze dvě, výjimečně tři místnosti. Jinak se mateřská škola dělila o budovu s různými institucemi a spolky, např. s městskou knihovnou, státní policií, okresní péčí o mládež. Teprve od 15. 9. 1947 patří celá budova jen a jen mateřské škole.

 

Současnost

V současné době je kapacita 1. mateřské školy 72 míst. Děti jsou rozděleny do 3 tříd po 24 dětech (v přízemí třída „Jablíčko“, v 1. patře třída „Hvězdička „ a Kytička“). O děti se stará 7 pedagogických pracovnic (včetně ředitelky). O pořádek se starají 2 provozní pracovnice, o zdravou a pestrou stravu vedoucí školní jídelny a 2 kuchařky.
V roce 2013 si mateřská škola ke svému 100. výročí pořídila interaktivní tabuli, která se stala u dětí a učitelek velmi oblíbeným prostředkem k získávání poznatků, rozvíjení schopností a dovedností, k zábavným a tvořivým činnostem, promítání pohádek a prohlížení společných fotografií. Škola má krásnou a rozlehlou zahradu, kterou obklopují starobylé městské hradby. Veřejnosti je tento krásný kout přírody skryt. Znají ho většinou jen absolventi mateřské školy a jejich blízcí. Zahrada byla a je upravována tak, aby zde mohly děti pobývat co nejdéle a v jakémkoliv ročním období. Byly zde vysazeny nové stromy a keře, udělány úpravy terénu, je zde herní komplex „hrad s tunelem“, „houpadla“, nízkopodlažní kolotoč a dřevěné domečky se zahradním nábytkem, je zde dráha pro koloběžky a tříkolky, pískoviště. Byly zbudovány pergoly k zastřešení pískoviště.  V zimě děti na zahradě bobují, stavějí sněhuláky, koulují se, v letních měsících jim k osvěžení slouží sprcha. Děti zde mají možnost spontánního pohybu, relaxace, tvořivých činností, k poznávacím činnostem a využití činností polytechnické výchovy. Nejkrásnější je zahrada na jaře, když se zazelená tráva, stromy, rozkvetou keře a květiny. Zahrada také slouží pro praktické a prožitkové učení, děti se starají o rostliny na nově zbudovaném vyvýšeném záhonu.