Školní vzdělávací program a školní řád

Školní vzdělávací program

ŠVP PV je veřejný dokument, který je umístěn k nahlédnutí v přízemí budovy MŠ na nástěnce pro rodiče, na požádání ve všech třídách nebo u ředitelky školy a na webových stránkách.
Ke stažení zde: Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání . Byl vypracován na základě analýzy podmínek mateřské školy a vychází z dlouhodobé koncepce. Základním východiskem je návaznost na působení rodiny a další spolupráce s rodinou a různými institucemi ve městě zvláště loutkářským spolkem Před Branou Rakovník, který je naším sousedem a v historii mateřské školy zaujímá důležité místo.

Proto chceme v našem ŠVP PV navázat na tyto historické tradice a zaměříme se na tvořivou dramatiku, která rozvíjí celou osobnost dítěte, všechny jeho smysly, ale ze všeho nejvíce působí na citovou stránku dítěte, pomáhá mu najít své místo v kolektivu a ve společnosti, učí vzájemné empatii a kamarádství.

Mottem našeho ŠVP PV se stal citát amerického spisovatele, pastora, filozofa, učitele, zpěváka a malíře Roberta Fulghuma z jeho stejnojmenné knihy “VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE”:

“Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a tancuj a pracuj.”

Náš ŠVP jsme nazvali „Kruh kamarádství a poznání“.
Inspirace pro název ŠVP PV:

1. logo školy

- dvanáct dětí symbolizuje 12 měsíců v roce a koloběh života – poznání okolního světa v každém ročním období a ve všech širších souvislostech
- symbolizuje rovné postavení všech zúčastněných v kruhu – dává nám pocit bezpečí, porozumění, empatie, zvyšuje se tím naše sebevědomí
- je symbol celku – uzavřeného společenství, kde se dodržují společná pravidla jednání a chování, kde se podporují vzájemně dobré kamarádské vztahy

2. dětská píseň
Písní začínáme pravidelně komunikativní kruh nebo organizaci činností v kruhu, které používáme k pohybu a poznávacím činnostem.

“Ať jsi holka nebo kluk, udělej se mnou kruh,

Naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát.

Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda,

Zatleskej a zadupej, kamarádům ruku dej!”

 

Školní řád

Ředitelka 1. mateřské školy Rakovník, V Hradbách 188, v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon), vydává řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

ke stažení zde: Školní řád 2023-2024