Školní zralost

06. 02. 2023

Ve středu 8. 2. 2023 od 15:00h se bude konat přednáška o školní zralosti pro rodiče dětí, kteří půjdou v září do základní školy. Přednášku povede pracovnice pedagogicko-psychologické poradny a bude i s ukázkou výchovné práce dětí.